Adviseur, past de financiering van de vastgoedbelegger nog wel bij de huidige geldverstrekker?

Heb je de aflopende vastgoedfinancieringen van jouw klanten (de vastgoedbelegger) goed in beeld? Of loopt deze binnenkort af en vraag je je af of deze nog past bij de huidige situatie? Het is belangrijk om te weten dat financieringen worden beoordeeld op basis van loan to value (LTV) en de betaalbaarheid van de financieringslasten uit de huuropbrengst.

unite-team-2

De rentes van de afgelopen vijf jaar waren lager dan de huidige rente. Bij verlenging van een aflopende financiering wordt beoordeeld of de lening nog betaalbaar is met de huidige rentes, die hoger zijn dan in het verleden. Vastgoedfinanciers willen dat de rente, aflossing en exploitatielasten betaald kunnen worden vanuit de huuropbrengst. Maar met de huidige hogere rentes kan het zijn dat er onvoldoende huuropbrengst is om de financieringslasten te betalen. In dit geval zal de financier kijken naar verschillende mogelijkheden om te handelen bij een betaalbaarheidsissue.

Handelen bij een betaalbaarheidsissue

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de financier om te handelen bij een betaalbaarheidsissue:

  • De financier kan een verlengingsaanbod sturen en afwachten of de lasten betaald blijven worden. Het kan natuurlijk zo zijn dat er andere inkomsten zijn waaruit de nieuwe rente en aflossing betaald kunnen worden.
  • Het kan ook zo zijn dat de financier contact opneemt om te vragen hoe de lening betaald kan worden of voorstelt om de lening condities aan te passen. Bij een lage LTV kan bijvoorbeeld de maandelijkse aflossing geschrapt worden om zo voldoende cashflow te krijgen om de rente uit de huur te betalen.
  • Ze kunnen om extra aflossing vragen, zodat er door een lagere lening lagere rentelasten zijn en de financiering weer betaalbaar is uit de huur.
  • Ze kunnen aangeven dat er geen verlengingsaanbod komt omdat dit niet past binnen de richtlijnen van de financier.

Loan to value

Naast de betaalbaarheid kan ook de LTV een issue zijn op het moment van verlengen. De waardes van vastgoed zijn de afgelopen jaren gestegen, waardoor het risico bij financiers steeds lager werd op lopende financieringen. Maar op dit moment dalen de waardes van vastgoed door de gestegen rente en voorgenomen overheidsmaatregelen wat betreft regulering en hogere belasting in box 3. Hierdoor kan het zijn dat de loan to values hoger zijn dan in het verleden.

Waarde toevoegen 

Met behulp van onze geavanceerde Unite-software ben jij als adviseur in staat om proactief te handelen en je klanten effectief te bedienen. In plaats van te wachten op een signaal van de financier, kun je nu al een gesprek aangaan met de klant en samen een toekomstplan opstellen. De analyserapporten van Unite bieden je de mogelijkheid om de impact van rentestijgingen en veranderende regelgeving inzichtelijk te maken. Bovendien kun je door vergroening, oftewel het aanpassen van energielabels, de huuropbrengst verhogen. Op deze manier behoudt jouw klant de controle over zijn portefeuille en wordt er waarde toegevoegd aan zijn investeringen.

Onderneem actie

Het is dus belangrijk om voor het aflopen van een financiering een goed beeld te hebben van de situatie. Met de software van Unite kun je dus samen met je klant een plan maken om eventuele problemen aan te pakken. Als je wacht op een verlengingsvoorstel of geen voorstel ontvangt van je financiering, ben je misschien niet meer op tijd om maatregelen te treffen. Laat je niet verrassen en maak gebruik van de tools die Unite je als intermediair biedt. Je kunt gebruik maken van de software vanaf één adres.

Zorg ervoor dat je op tijd actie onderneemt en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Bespreek de situatie met je klant en maak samen een plan om de financiering betaalbaar te houden. Want voorkomen is beter dan genezen.