Veel gestelde vragen Abonnement Mijn organisatie heeft geen AFM inschrijving, hoe gaan jullie hier mee om?

Mijn organisatie heeft geen AFM inschrijving, hoe gaan jullie hier mee om?

Unite is begonnen als platform voor adviseurs die alleen zakelijke vastgoedbeleggers adviseren en is later uitgebreid met de tarieven en acceptatiecriteria voor beginnende vastgoedbeleggers.

We beseffen ons dat niet ieder advieskantoor hiervan gebruik van wenst te maken en daarom hebben we in Unite de mogelijkheid ingebouwd om enkel professionele vastgoedbeleggers te adviseren.

Bij organisaties die geen AFM nummer instellen, worden de ingevoerde klanten geacht professionele vastgoedbeleggers te zijn. Voor deze klanten kunnen geen

  • … inkomengegevens worden ingevoerd
  • … producten voor startende vastgoedbeleggers worden vergeleken (bijvoorbeeld Woonfonds Verhuurhypotheek)
  • … adviesvergoedingen voor consumenten worden ingesteld

Het investeringsprofiel is nog wel in te vullen voor de klant. Op basis van gegevens uit het investeringsprofiel maken bepaalde geldverstrekkers zelf een afweging of ze de klant zien als consument of professional.

Beheerders kunnen het AFM nummer aanpassen onder instellingen.

We staan voor u klaar